Društvo Iločana i prijatelja Iloka

Adresa:

Društvo Iločana i prijatelja Iloka

Ulica Vida Došena 32

10 090 Zagreb


OIB: 33029418663


Šifra djelatnosti: 9499

RNO broj: 0354668

 

e-mail: drustvoilocana@gmail.com

tel: 01/3896052

mob: 091/3896051

 

Broj žiro računa Društva:

Žiro račun (IBAN): HR1923600001101578200


Predsjednik Društva:

Ante Pavičić


Dopredsjednica Društva:

Ksenija Ivančić


Tajnica Društva:

Mirjana Zelenika

  


Urednica web stranice Društva: 
Maja Ivančić


 


Facebook stranica 'Ilok nekada' - slike starog Iloka

izvor: mr. Branka Šulc

Zimska idila

Izvor: mr. Branka Šulc

Izvor: mr. Branka Šulc

Izvor: mr. Branka Šulc

Pogled na crkvu

Izvor: http://ilok-infocentar.net/